Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

new SAT Math

η επόμενη εφαρμογή......

εδώ και δύο μήνες προετοιμάζω μια νέα εφαρμογή για τις εξετάσεις στα Μαθηματικά σύμφωνα με το νέο SAT. H εφαρμογή θα περιέχει 348 ασκήσεις χωρισμένες σε 16 κατηγορίες.
Ο αλγόριθμος που θα υποστηρίζει την εφαρμογή θα έχει πολλά νέα στοιχεία και θα είναι τελείως διαφορετικός από τους προηγούμενους των υπόλοιπων εφαρμογών. Ο νέος αλγόριθμος επιπλέον θα περιέχει: